Kultur och fritid

Studiekommitténs grundsyn är att alla människor är lika värda och att vi alla är unika.
Vårt mål är att förstärka och fördjupa möjligheterna för våra medlemmar att få rätt folkbildning, social rättvisa och jämlikhet.
Vi tror på folkbildning och vi är övertygade om att varje individ har möjlighet att lyfta sin egen situation och samhället till en annan värld.

Man brukar säga att kunskap är makt.
Därför arbetar vi med att utveckla och utbilda våra medlemmar och rusta upp dem för framtiden detta gör man genom fritidsaktiviteter och/eller genom att gå på fritidskurser.

Kultur är ett redskap för människors sökande efter identitet och strävan till utveckling.
Kultur frigör idéer tankar och reflektioner, den erbjuder nya perspektiv och stimulerar nya uttryckssätt.
Kultur ger människor möjlighet att förstå sig själva och andra och den ger oss kunskap att ifråga sätta konventionerna och samhällets maktstruktur.

För vad är ett samhälle utan öppna möten?

Alla som vill vara med och påverka är välkomna att lämna förslag och idéer till Studiekommittén.

Anmälningsblankett för att söka fritidscirklar länkas HÄR