Grupporganisationen SKF Verkstadsklubb

 

 


Det finns 9 gruppstyrelser på SKF. Gruppstyrelsernas syfte är att vara en länk mellan verkstadsklubben

och medlemmarna ute i verksamheten. Gruppstyrelsen bevakar medlemmarnas intressen på respektive

område, och representerar sina medlemmar i olika sammanhang på Verkstadsklubben. Gruppstyrelsen

arbetar även lokalt med viktiga frågor såsom arbetsmiljö, förhandlingar, studieorganisation, mångfald 

och ungdomsfrågor etc. Ta kontakt med gruppstyrelsen på ditt område om du vill veta mer om deras

arbete.