Kvitton för medicin/specialistvård/hjälpmedel + namn anst.nr. avdelning telefonnr. skickas med internposten till adress: Bidragsfonden  PSn-3.

 

Detta formulär finner du länkat HÄR och det kommer att finnas hos Din gruppstyrelse samt på Verkstadsklubben. Formuläret och kvittona häftas ihop och läggs i ett internkuvert och skickas till ovanstående adress.

OBS!  Begär Receptkvitto från Ditt apotek det måste innehålla namn och personnummer förutom de 4 sista nummren. Detta måste Du begära när Du köper medicin.

 

De ersättningar som kan lämnas från Bidragsfonden är följande:
(OBS! Självrisken är borttagen.)

 

 • Läkarvård/ vårdcentral(gäller medlem):
  Gäller besök hos  leg. läkare för skada eller sjukdom. Max 400 kr per 12-månadersperiod.
 • Hjälpmedel (gäller medlem):
  Enklare ortopediska hjälpmedel som finns på remiss av leg. läkare eller arbetsterapeut, 300 kr per 12-månadersperiod
 • Medicin:
  Gäller för medlem/ make/maka/sammanboende/registrerad partner samt hemma boende  barn upp till 18 år, 800 kr per 12-månadersperiod.
 • Engångsbelopp(gäller medlem):
  Efter minst 6 men ej 12 månaders sjukdom erhålles 500 kr vid återinträde i arbete. Efter minst 12 månaders sjukdom erhålles 600 kr vid återinträde i arbete

  

För den som har reserverat sig mot VK:s försäkringspaket utgår ingen ersättning.