Kvitton för medicin/specialistvård/hjälpmedel + namn anst.nr. avdelning telefonnr. skickas med internposten till adress: Bidragsfonden  PSn-3.

Du måste också fylla i ett formulär där Dina uppgifter ska lämnas. Detta formulär finner du länkat här och det kommer att finnas hos Din gruppstyrelse samt på Verkstadsklubben. Formuläret och kvittona häftas ihop och läggs i ett internkuvert och skickas till ovanstående adress.

OBS!  Begär Receptkvitto från Ditt apotek det måste innehålla namn och personnummer. Detta måste Du begära när Du köper medicin.

 

De ersättningar som kan lämnas från Bidragsfonden är följande:
(OBS! Självrisken är borttagen.)

 

 • Läkarvård/ vårdcentral(gäller medlem):
  Gäller besök hos  leg. läkare för skada eller sjukdom. Max 400 kr per 12-månadersperiod.
 • Hjälpmedel (gäller medlem):
  Enklare ortopediska hjälpmedel som finns på remiss av leg. läkare eller arbetsterapeut, 300 kr per 12-månadersperiod
 • Medicin:
  Gäller för medlem/ make/maka/sammanboende/registrerad partner samt hemma boende  barn upp till 18 år, 800 kr per 12-månadersperiod.
 • Engångsbelopp(gäller medlem):
  Efter minst 6 men ej 12 månaders sjukdom erhålles 500 kr vid återinträde i arbete. Efter minst 12 månaders sjukdom erhålles 600 kr vid återinträde i arbete

  

För den som har reserverat sig mot VK:s försäkringspaket utgår ingen ersättning.